top of page
fredrik-ohlander-YAj4gy7jbLo-unsplash_edited.jpg

ANSÖK

Bohusfonden mot cancer utlyser driftsmedel för cancerforskning. Ändamålet är vetenskaplig forskning avseende cancersjukdomar. Varje utlysning fokuserar på ett cancerområde och årets tema är primära hjärntumörer hos vuxna. 

Ansökan får ske om max 300 000 kr vid denna ansökningsomgång. Dispositionstiden är 2 år (från det datum utdelning sker). Bohusfonden riktar sig företrädesvis till unga forskare (forskarstuderande i slutfasen av sitt doktorandprojekt eller nyligen disputerade/postdoktorala. Sökanden skall vara verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet eller inom Västra Götalandsregionen med affilering till Göteborgs universitet. 


Ansökningsperiod: 15/7 – 26/8 2024.

Ansökan görs genom att fylla i nedan ansökningsformulär

- Formulär på svenska

- Formulär på engelska

 

Formulären skickas in per mail till info@bohusfonden.se eller post till:

Insamlingsstiftelsen Bohusfonden mot cancer, Tärnan 10, 457 72 Grebbestad

Mottagare/mottagarna av anslaget förväntas hålla ett föredrag om sin forskning i anslutning till utdelningsceremonin.

Efter erhållet anslag/bidrag skall ekonomisk och vetenskaplig redovisning ske till stiftelsen innan 24 månader förlöpt efter utbetalningen.

bottom of page