top of page
fredrik-ohlander-YAj4gy7jbLo-unsplash_edited.jpg

ANSÖK

Bohusfonden mot cancer utlyser driftsmedel för cancerforskning. Ändamålet är vetenskaplig forskning avseende cancersjukdomar. Varje utlysning fokuserar på ett cancerområde och årets tema är cancer utgången från de endokrina organen.


Ansökan får ske om max 250000 kr vid denna ansökningsomgång. Dispositionstiden är 2 år (från det datum utdelning sker). Bohusfonden riktar sig företrädesvis till unga forskare (forskarstuderande i slutfasen av sitt doktorandprojekt eller nyligen disputerade/postdoktorala). Sökanden ska vara verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, eller inom Västra Götalandsregionen med affiliering till Göteborgs universitet.

Ansökningsperiod: 1/3 - 30/4 2023.

Ansökan görs genom att fylla i nedan ansökningsformulär

- Formulär på svenska

- Formulär på engelska


Formulären skickas in per mail till info@bohusfonden.se eller post till:

Insamlingsstiftelsen Bohusfonden mot cancer, Tärnan 10, 457 72 Grebbestad

Mottagare/mottagarna av anslaget förväntas hålla ett föredrag om sin forskning.

ANSÖK: Om
bottom of page