top of page
DSC_5364.jpg

DÄR VARJE KRONA GÅR TILL KAMPEN MOT CANCER

Bohusfonden mot cancer ger bort varenda krona utan administrativa kostnader.

Fyra företagare i Västsverige tog 2015 initiativ till att starta stiftelsen Bohusfonden mot cancer för att samla in pengar till cancerforskning. Deras samhällsengagemang bottnade i att cancer är en sjukdom som på något vis drabbar alla. De såg möjligheten att med gemensamma krafter kunna göra skillnad. Styrelsen som utgjordes av grundarna Hans Jansson, Lars-Erik Larsson, Rolf Bergstedt samt ordförande Staffan Cronholm satte tillsammans upp ett mål om att samla in en miljon kronor till cancerforskning. Grundtanken med fonden var att den skulle vara till för forskning i västra Sverige.

Under 2020 skedde ett generationsskifte i styrelsen. När målet att samla in en miljon kronor var uppnått valde samtliga medlemmar i styrelsen att överlåta stafettpinnen till nya krafter. Idag består styrelsen av Maj Lätto, Anders Eklund, Kenth Ekstrand, Lennart Skarsjö, Torgny Bogärde samt Maria Lejerstedt.

HUNDRA KRONOR ÄR HUNDRA KRONOR
Bohusfonden är unik på det sätt att alla insamlade pengar oavkortat går till cancerforskning. Med hög trovärdighet och transparent redovisning är Bohusfonden kommunikativ i återkopplingen av insamlade medel.

Styrelsens huvudmotto är att varje krona går till kampen mot cancer. Det är ett statement för att givarna ska kunna känna ett förtroende för stiftelsens ändamål och kunna ställa krav på styrelsen.

SAMARBETE MED SAHLGRENSKAS CENTRUM FÖR CANCERFORSKNING
För att få lämpliga kandidater till stiftelsens stipendium samarbetar Bohusfonden med Sahlgrenskas centrum för cancerforskning SCCR. SCCR fokuserar på transnationell cancerforskning med patienten som mittpunkt och med det långsiktiga målet att förbättra vården för cancerpatienter. Samarbetet med Sahlgrenska är viktigt för att hitta forskare främst i västsverige som både har ambitioner och potential att ta stora kliv inom cancerforskningen.

OM OSS: Om
bottom of page