top of page
Image by Mårten Hagberg

NYHETER

fredrik-ohlander-YAj4gy7jbLo-unsplash_edited.jpg

Bohusfonden utlyser driftsmedel för cancerforskning

Bohusfonden mot cancer utlyser för fjärde gången nu driftsmedel för cancerforskning. Ändamålet är vetenskaplig forskning avseende cancersjukdomar. Vid årets utlysning fokuserar vi på forskning på primära hjärntumörer hos vuxna. 

​Ansökan får ske om max 300.000 kr vid denna ansökningsomgång. Dispositionstiden är 2 år från det datum som utdelning sker. 

Bohusfonden riktar sig företrädesvis till unga forskare, forskarstuderande i slutfasen av sitt doktorandprojekt eller nyligen disputerade/postdoktorala. Sökanden skall vara verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet eller inom Västra Götalandsregionen med koppling till Göteborgs universitet. 


Ansökningsperiod för årets utdelning är 15 juli – 26 augusti 2024.

Målet är att utdela medlen vid en ceremoni under senhösten i år.

BF.jpg

IK Oddevold stöttar Bohusfonden

Varje år brukar IK Oddevold ta fram en särskild försäsongsmatchtröja till sina träningsmatcher och dessa auktioneras sedan ut på Tradera och överskottet skänks till någon form av välgörande ändamål.

I år valde man att hedra sin tidigare spelare, och en av stiftarna av Bohusfonden, Hans Jansson genom skänka överskottet till Bohusfonden Mot Cancer. I dagarna fick vi därför mottaga 20.000 kr av Oddevold.

 

TACK IK Oddevold och TACK alla ni som stöttade Bohusfonden genom era bud på tröjorna.

DSC_0166.JPG

Utdelning av forskningsmedel

Stiftelsen Bohusfonden Mot Cancer delade den 19 november ut två bidrag till forskning kring cancer från de endokrina organen. Det skedde vid en ceremoni på TanumStrand öppen för allmänheten. De två mottagarna, Elin Schoultz och Malin Forslund, fick vardera en check på 150.000 kronor. Medlen ska gå till två olika projekt som de båda driver.

Inledningsvis beskrev Bohusfondens ordförande Maj Lätto dagens program och Kenth Ekstrand  gav en kort beskrivning av Bohusfondens tillkomst och målsättning, där man betonar att varje krona går till kampen mot cancer.

Därefter presenterade Professor Martin Johansson från Sahlgrenska Centre for Cancer Research (SCCR) den viktiga roll som diverse olika medel spelar för cancerforskningen. Han beskrev dagens läge när det gäller nya framsteg som exceptionellt; att vi lever i en tid med en oerhörd mängd nya upptäckter. Så trots att cancern visar en ökning – mycket beroende på att vi helt enkelt har en högre medellivslängd – har dödligheten gått stadigt neråt inom i stort sett alla cancerformer. Han berättade också om sin roll i den bedömningskommitté som rankar och granskar kvalitén på de 21 olika ansökningarna som kommit in till Bohusfonden. Förslagen har i år fallit under temat cancer från de endokrina organen. Tidigare år har man givit forskningsbidrag till prostatacancer samt myelom-blodcancer. 

Åhörarna fick därefter höra Elin Schoultz och Malin Forslund berätta om sin forskning. Elin Schoultz är läkare och forskar inom biomedicin vid Sahlgrenska sjukhuset/Göteborgs Universitet på sköldkörtelcancer. Hon har valt att se till den vanligaste typen av denna cancer, den papillära – det finns annars flera olika. I normala fall är det god prognos och det finns mycket god hjälp att få men för ca 10-15 % svarar man inte på den behandling som finns idag. Frågan är varför och vad som kan göras. Elin berättade här om projektet med en ny modell. Med det ska man bättre och mer verklighetsförankrat kunna studera tumörutveckling och testa den mot olika läkemedel och behandlingsmetoder.  

Malin Forslund är överläkare i gynekologi vid Sahlgrenska. Hon har doktorerat och forskar kring ett syndrom som drabbar upp till 12 % av kvinnor kallat polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), som något förenklat kan sägas handla om hormonstörningar utifrån äggstockarna. Syndromet är inte så känt men kan orsaka barnlöshet och andra allvarliga problem som förhöjda risker för t.ex. diabetes. Det finns olika skäl att misstänka att det också kan leda till ökad risk för livmoderskropps-, äggstocks- och bröstcancer. Idag finns det knappt en handfull forskningsrapporter i hela världen på detta. Malin förklarade att i Sverige har vi stora möjligheter att kunna bidraga till att fylla ut dessa kunskapsluckor.

Avslutningsvis tackade de två forskarna för bidragen och lovade återkomma med lägesrapport på sina projekt och hur forskningsmedlen från Bohusfonden har använts.

Bohusfonden tackar TanumStrand för sponsrad lokal och Lars-Erik Larsson för sponsring av fika till de ca 50 åhörarna.

Bild: Fr vä Martin Johansson (SCCR), Maria Forslund, Maria Lejerstedt (Bohusfonden), Lennart Skarsjö (B), Torgny Bogärde (B), Maj Lätto (B), Kenth Ekstrand (B), Elin Schoultz och Anders Eklund (B)

ts.jpeg

Inbjudan

Vi inbjuder härmed intresserade att närvara vid utdelning av forskningsmedel på TanumStrand söndag den 19 november 14.00–16.00. Mottagarna av forskningsmedel kommer att hålla föredrag om sin forskning. Vi bjuder även på lättare fika.

Anmälan om deltagande senast 15/11 till info@bohusfonden.se

Gala För Livets Skull

25 juli anordnades en välgörenhetsgala i Grebbestads kyrka.

Initiativtagare var Barbro Jahn som själv och i familjen drabbats av cancer.


Galan innehöll sång, diktläsning och gestaltande dans.

Dessutom presenterades Bohusfonden Mot Cancer och visades ett bildspel om stiftelsen .


Allt överskott på galan tillföll Bohusfonden Mot Cancer efter Barbros önskemål.

Det såldes skänkta tavlor och swishades gåvor av de ca 200 närvarande i publiken både i kyrkan och 1 vecka efter galan.


Det totala överskottet landade på 45.428 vilket skänktes i sin helhet till Bohusfonden Mot Cancer.


TACK Barbro, alla medverkande artister och konstnärer samt publiken och alla gåvogivare.

bottom of page