top of page
fredrik-ohlander-YAj4gy7jbLo-unsplash_edited.jpg

UTDELNING AV FORSKNINGSMEDEL

Bohusfonden Mot Cancer har utdelat forskningsmedel vid tre tillfällen. 2017 utdelades 250.000 kr till forskning kring prostatacancer, 2020 utdelades 250.000 kr till forskning kring myelom-blodcancer och 2023 utdelades 300.000 kr till forskning på cancer kopplat till de endokrina organen. 

Bohusfonden riktar sig företrädesvis till unga forskare, forskarstuderande i slutfasen av sitt doktorandprojekt eller nyligen disputerade/postdoktorala. Sökanden ska vara verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet eller inom Västra Götalandsregionen med koppling till Göteborgs universitet.

bottom of page