top of page
fredrik-ohlander-YAj4gy7jbLo-unsplash_edited.jpg

UTDELNING AV FORSKNINGSMEDEL

Vi har tidigare utdelat 250.000 kr till forskning kring prostatacancer och 250.000 kr till forskning kring myelom-blodcancer.

Under våren 2023 har vi utlyst ansökan om medel till forskning med målet att utdela ca 250.000 kr under hösten 2023.

Temat i år är forskning på cancer kopplat till de endokrina organen. Det har inkommit ca 20 ansökningar som nu skall analyseras.


Bohusfonden riktar sig företrädesvis till unga forskare, forskarstuderande i slutfasen av sitt doktorandprojekt eller nyligen disputerade/postdoktorala.

Sökanden ska vara verksam vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet eller inom Västra Götalandsregionen med koppling till Göteborgs universitet.

UTDELNINGAR: Om
bottom of page